English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 4

Английски език за начинаещи - Част 4

Важно да се отбележи спряжението на глагола;do, защото той е спомагателен за Сегашно просто време:

I do (don;t)

You do (don;t)

He does (doesn;t)

She does (doesn;t)

It does (doesn;t)

We do (don;t)

You do (don;t)

They do (dont)

 

Глаголът;have; също образува неправилна форма за трето лице:

I have

You have

He has

She has

It has

We have

You have

They have

 

Глаголът do се използва за образуването на въпросителни и отрицателни изречения и участва в кратките отговори:

 

We live in a house.

Do you live in a house? - Yes, we do. No, we don;t.

We don;t live in a house.

 

He plays tennis well.

Does he play tennis well? - Yes, he does. No, he doesn;t.

He doesn;t play tennis well.

 

В следващия урок ще се запознаем с характерните за Сегашно просто време наречия, както и с повече примери и упражнения за неговата употреба. Но сега можете да направите упражнения за образуване на въпросителна и отрицателна форма като следвате примера:

 

ПРИМЕР:

They have two sons.

Do they have two sons? Yes, they do. No, they don;t.

They don;t have two sons


 

1. She lives in Paris.

2. He plays the piano.

3. They work in an office.

4. He drinks a lot of coffee.

5. We go to the movies every Friday.

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
 
Copyright © 2009 by Преводач