English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 14

Английски език за начинаещи - Част 14

 

N THE PAST - МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ

REGULAR VERBS - ПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ

 

 

В миналия урок се опитахме да изясним основните случаи, когато се използва минало просто време. А в този ще поговорим за образуването на глаголните форми. При образуване на просто минало време, глаголите се делят на две категории - правилни и неправилни. Правилните образуват формата си за минало време с добавяне на окончанието -ed.

work + ed = worked

watch + ed = watched

clean + ed = cleaned

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ:

1.Глаголи, завършващи на -y след съгласна: при добавяне на окончанието -y преминава в -i:

cry +ed = cried

try + ed = tried

carry + ed = carried

 

2. Глаголи, завършващи на гласната -e: то отпада при добавяне на окончанието -ed:

live + ed = lived

smile + ed = smiled

love + ed = loved

 

3. В следните случаи при добавяне на окончанието за минало време е необходимо да се удвои крайната съгласна:

 

- при едносрични глаголи, които съдържат само една гласна

drop + ed = dropped

step + ed = stepped

 

- при глаголи, завършващи на кратка, затворена, ударена сричка - добре де! ето ви примери, просто ги запомнете -)):

admit + ed = admitted

sumbit + ed = submitted

refer + ed = referred

 

- в Британския английски: при глаголи, завършващи на -l&

travel + ed = travelled

level + ed = levelled

equal + ed = equalled

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач