English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 15

Английски език за начинаещи - Част 15

 

ВЪПРОСИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

 

Да направим едно сравнение. Да образуваме въпросителното и отрицателно изречение от:

He works in a bank.

Does he work in a bank? - Yes, he does. No, he doesn\'t.

He doesn\'t work in a bank.

Образуването на въпросителни и отрицателни форми в минало време не се различава особено от модела за сегашно време. Единствената разлика е, че спомагателният глагол do е в минало време - did. Той поема миналата функция и основният глагол в изречението остава в инфинитив.

do - did

did + not = didn\'t

 

He worked in a bank.

Did he work in a bank? - Yes, he did. No, he didn\'t.

He didn\'t work in a bank.

 

She watched the film on TV yesterday.

Did he watch the film on TV yesterday? - Yes, he did. No, he didn\'t.

He didn\'t watch the film on TV yesterday.

 

I cleaned my room an hour ago.

Did you clean your room an hour ago? - Yes, I did. No, I didn\'t.

I didn\'t clean my room an hour ago.

 

При образуването на сложни въпроси, пред спомагателния глагол се поставя съответната въпросителна дума или фраза:

He worked in a bank.

Where did he work?

 

She watched the film on TV last night.

What did she watch last night?

When did she watch the film?

 

I cleaned my room an hour ago.

Why did you clean your room?

How did you clean your room?

 

 

N.B. Единственият случай, при който след въпросителната дума не се поставя спомагателен глагол, е при въпроса \"who\" - кой? /въпрос, отправен към подлога/извършителя на действието в изречението/!

 

Who worked in a bank?

Who watched the film on TV last night?

Who cleaned the room an hour ago?

УПРАЖНЕНИЯ

 

I. Поставете глагола в миналата му форма в следните изречения:

 

1. She (try) to concentrate on her work.

2. They (travel) through South America last year.

3. He (talk) to his son last night.

4. We (order) spaghetti for everyone.

5. You (lock) the door.

 

II. Задайте въпросите и съставете отрицателната форма:

 

1. She closed the window.

2. We kissed the children goodnight.

3. He walked across the street.

4. He played tennis yesterday.

5. They visited their friends last Sunday.

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач