English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Транскрипция

Транскрибция

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

Транскрибцията е система от символи , която позволява на учещия английски език да запомни звуковата равностойност на всяка една буква от думите ,които изучава.Обучаемия може да се опита да запамети всички комбинации на звукови равностойности , но мозе и да се ограночи в 20 знака , които да използва при изучаването на нова лексика.Транскрибцията е момент , който много от начинаещите в езиковото обучение пренебрегват за сметка на морфологията или синтаксиса , но подобен подход е неправилен.Игнорирането на този дял предполага множество грешки в произношението и правописа на голяма част от близко или еднакво звучащите думи.

    Ударението и интонацията също са въпроси , които трябва да разгледаме принципно.В Английския език съществуват три вида ударения.Словесно , Фразово и Логическо ударение.По подразбиране първото е ударението , което използваме във всяка една дума и то зависи от произношението на тази дума. Второто , фразовото се поставя в съчетания от думи и тази на която пада то се чете с подчертана интонация.Такива думи обикновено са носителите на смисъла в едно словосъчетание-съществителни,прилагателни,глаголи.А без ударение остават слузебните думи и спомагателните глаголи.Логическото ударение се използва , когато се налага да отделим дадена дума от някой израз или в изречение и то е валидно на изреченско ниво. Например:    Where do you live?   ,   What do you do?

[ p ] - п

[ ] - в/з

[ e ] - э

[ i ] - ой

[ b ] - б

[ ] - ф/с

[ u: ] - уу

[ i ] - иэ

[ f ] - ф

[ d ] - д

[ u ] - у

[ u ] - уэ

[ v ] - в

[ t ] - т

[ i: ] - ии

[ a] - эа

[ k ] - к

[ w ] - у/в

[ i ] - и

[ ei ] - эй

[ g ] - г

[ h ] - х

[ : ] - оо

[ u ] - эу

[ s ] - с

[ r ] - р

[ ] - о

[ ai ] - ай

[ z ] - з

[ ] - ч

[ ] - аа

[ au ] - ау

[ m ] - м

[ ] - ж

[ ] - а

 

[ j ] - й

[ ] - ш

[ ] - э

 

[ n ] - н

[ ] - н(г)

[ ] - э

 

[ l ] - л

[ ] - дьж

[ : ] - мягк. о

 

 
Copyright © 2009 by Преводач