English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Морфология

МОРФОЛОГИЯ

В тази страница ще разгледаме по-подробно интересни страни от Английската морфология . Да започнем с няколко малко известни факта на които не се обръща толкова внимание в стандартните курсове.

    Знаете ли , че :

1. Съществителните имена в Английския език нямат родова диферинциация за думи означаващи неодушевени предмети.Това означава , че по род можем да различаваме само съществителни за хора и приказни герои, което значително ни олеснява с общо окончание за всички родове при останалите.

2.По тази причина глаголите , които съгласуваме в словосъчетания също не се променят в лицата и числата , с някои изключемия.

3.Прилагателните имена в Английския език винаги се съгласуват със съществителното име.

4.Глаголите в Английския език се делят на правилни и неправилни , нещо което в Българския език не е популярно.

5.Неправилните глаголи имат три форми - основна,минала и форма за минало причастие.

6.Модални се наричат глаголите , с които изказваме нйакакво отношение към действието.

7.Определителния член в Английския език се поставя пред думата , а не както в Българския като задпоставна частица в края и.

 

Тези и други особености , като словообразуване,употреба,таблици с неправилните глаголи,наречия ще разгледаме в тази глава.

Успех в изучаването им  !!!

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач